26.03.2020 Ankieta dotycząca skutków wpływu COVID-19 na branżę turystyczną w województwie pomorskim.

Zachęcamy do wypełnienia i rozpowszechniania wśród przedstawicieli branży turystycznej z województwa pomorskiego ankiety, administrowanej przez Gdańską Organizację Turystyczną. "Aktualne i przyszłe skutki wpływu COVID-19 na branżę turystyczną w wojeAnkieta pod tutułem:wództwie pomorskim".

 Udział w badaniu pomoże oszacować aktualne i przyszłe skutki wpływu COVID-19 na środowisko turystyczne z naszego regionu. Niezwykle istotnym jest by pozyskane dane reprezentowały jak najszerszy punkt widzenia różnych firm i podmiotów działających w turystyce nie tylko w Gdańsku i Trójmieście ale całym województwie. Dlatego zachęcamy członków PROT, a w szczególności Lokalne Organizacje Turystyczne, Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie do udostępniania ankiety wśród firm i osób związanych z turystyką w regionie pomorskim.

Zebrana wiedza pozwoli zaplanować aktywności i działania zmierzające do złagodzenia skutków kryzysu i odbudowania ruchu turystycznego w naszym regionie. Ankieta dostępna jest na stronie: visitgdansk i będzie aktywna do 31 marca.

 visitgdansk.limequery.com/527528

 Pozdrawiamy i  życzymy zdrowia!