16.06.2020 Darmowe spacery po Słupsku z przewodnikiem!

Po raz kolejny, rusza w Słupsku, cykl bezpłatnych spacerów z przewodnikiem organizowanych przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi, podmiot prowadzący Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku.

Od 16 czerwca do 15 września br. Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, prowadząca słupskie Centrum Informacji Turystycznej, zaprasza do udziału w bezpłatnych spacerów po mieście z przewodnikiem. Spacery skierowane są do turystów oraz mieszkańców Słupska i Ziemi Słupskiej, z wyłączeniem grup zorganizowanych.

Przygotowaliśmy dla Państwa 14 tematycznych spacerów, które poprowadzą eksperci, pasjonaci, historycy i miłośnicy Słupska. Spacery będą dotyczyły zagadnień związanych z historią oraz przyrodą miasta.

Spotykamy się w każdy wtorek o godzinie 16.30 pod słupskim ratuszem.

Podczas spacerów prosimy o stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa, szczególnie dot. względów sanitarnych oraz o zapoznanie się z regulaminem spacerów.

Serdecznie zachęcamy do udziału w spacerach i zgłębiania tajemnic Słupska.

Harmonogram spacerów:

16.06

Wczesnośredniowieczny Słupsk a rzeka

Tomasz Częścik

23.06

Słupsk na przełomie XVIII i XIX wieku oczami hrabiego Reinholda von Krockow

Marcin Barnowski

30.06

Szlakiem słupskich świątyń

dr. Krzysztof Parzych

7.07

Szlakiem średniowiecznych Gryfitów

Rafał Foltyn (Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku)

14.07

Szlakiem słupskich pomników przyrody

dr. hab. Zbigniew Sobisz

21.07

Spichrzowe opowieści

Joanna Rutkowska (Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku)

28.07

Szlakiem słupskich kamienic

dr. Krzysztof Parzych

4.08

Śladami słupskich artystów: Otto Freundlich i Georg Grosz

Krzysztof Skrzypiec (Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku)

11.08

Spichrzowe opowieści

Joanna Rutkowska - Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

18.08

Parki i zieleńce Słupska

dr. hab. Zbigniew Sobisz

25.08

Wzdłuż murów i bram obronnych miasta

Rafał Foltyn (Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku)

1.09

Szlakiem słupskiej rewitalizacji

Paweł Krzemień

8.09

Słupsk na przełomie XVIII i XIX wieku oczami hrabiego Reinholda von Krockow

Marcin Barnowski

15.09

Słupskie mokradła

Marcin Miller, Elwira Ahmad (Park Krajobrazowy Dolina Słupi)

 

Organizatorem spacerów jest Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, we współpracy z Muzeum Pomorza Środkowego, Parkiem Krajobrazowym „Dolina Słupi” oraz Archiwum Państwowym w Koszalinie Oddział w Słupsku.

Zadanie jest współfinansowane przez Miasto Słupsk.

Opis: C:\Users\MG\Desktop\logotypy spacery 2020.jpg.png

 

REGULAMIN UDZIAŁU W SPACERACH:

1.       Organizatorem bezpłatnych spacerów po mieście z przewodnikiem jest Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi (Fundację PDS) – podmiot prowadzący Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku. Część spacerów organizowana jest także we współpracy z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Parkiem Krajobrazowym „Dolina Słupi” oraz Archiwum Państwowym w Koszalinie Oddział w Słupsku.

2.       Osoby biorące udział w spacerach obowiązuje aktualny dla danego okresu, w którym odbywa się spacer, reżim sanitarny i obowiązkiem każdego z uczestników jest stosowanie się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

3.       Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

4.       Wydarzenie przeznaczone jest dla osób indywidualnych, z wykluczeniem grup zorganizowanych.

5.       Aby wziąć udział w wydarzeniu należy stawić się w dniu wydarzenia na miejscu zbiórki z przewodnikiem, tj. przed słupskim Ratuszem, o godzinie 16.30.

6.       Udział w spacerze jest równoznaczny z udzieleniem zgody na wykorzystywanie i publikowanie wizerunku uczestnika przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi oraz Miasto Słupsk, w ramach rozliczenia zadania, promocji wydarzenia oraz innych wydarzeń promocyjnych realizowanych przez Fundację PDS oraz Miasto Słupsk.

7.       Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w spacerze wyłącznie pod opieką pełnoletnich opiekunów.

8.       Oprowadzanie będzie odbywać się w języku polskim.

9.       Uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

10.   Na wydarzenie nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

11.   Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie lub inne osoby pozostające pod jego opieką w czasie trwania wydarzenia.