15.09.2010 Konkurs

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w II edycji Konkursu o certyfikat marki lokalnej Zielone Serce Pomorza 2010.

Na Państwa zgłoszenia czekamy od 1 sierpnia do 15 września br. w Biurze Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi w Słupsku (ul. Poznańska 1A).

Do konkursu można zgłosić charakterystyczne dla regionu produkty, które są wytwarzane w sposób niemasowy, przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych, w tym:

A) produkty spożywcze (potrawy i dania gotowe, mięso, ryby, drób, wędliny, mleko, sery, farsze, miód i jego przetwory,  owoce, warzywa, konfitury, powidła, soki, zakwasy, mąki, kasze, chleby i inne wypieki, wyroby cukiernicze i piekarnicze, napoje, etc.),

B) produkty lokalne niespożywcze: produkty i usługi turystyczne, wyroby rękodzielnicze i rzemieślnicze, gospodarstwa agroturystyczne i ośrodki wypoczynkowe, zespoły regionalne, szlaki turystyczne, etc.,

C) inicjatywy lokalne: wioski tematyczne, imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne (rajdy rowerowe, spływy kajakowe, itp.), zrealizowane projekty 
i przedsięwzięcia społeczne, etc.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnioną kartę zgłoszenia dostarczyć osobiście, wysłać faxem lub pocztą do Biura Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi w Słupsku (ul. Poznańska 1A; 76-200 Słupsk; faks: 059 846 85 74) do dnia 15 września 2010 (włącznie). Forma prezentacji produktu jest dowolna, powinna być jednak adekwatna do prezentowanego produktu i umożliwić Kapitule Konkursu zapoznanie się z nim i ocenę jego charakterystycznych cech.

Identyfikacja produktów i usług stanowiących swoiste „perełki” naszego obszaru, umożliwi nam wzbogacenie lokalnej oferty turystycznej. Jej autorom da możliwość bezpłatnej promocji swoich produktów, usług i inicjatyw pod wspólną marką Zielone Serce Pomorza. Udział Fundacji w polskich i zagranicznych targach wystawienniczych umożliwi promocję produktu nie tylko przed polskim odbiorcą. Bezpłatne posługiwanie się znakiem promocyjnym Zielone Serce Pomorza, promocja poprzez portal www.zielonesercepomorza.pl, druk materiałów promocyjnych dotyczących wyróżnionego produktu dopełnią promocję, którą jesteśmy Państwu – laureatom konkursu o certyfikat marki lokalnej Zielone Serce Pomorza 2010 - w stanie zaoferować.  Nie obędzie się także bez owego certyfikatu, jako namacalnego dowodu nagrodzenia laureata, oraz bez atrakcyjnych nagród rzeczowych, które zostaną wręczone podczas finału konkursu.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Monika Gębczyńska - tel. 059 7223901 lub 059 842 27 25, e-mail: m.gebczynska@pds.org.pl