09.10.2017 Podsumowanie Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 9

Rozstrzygnięcie Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 9!

W 2017 roku biennale zostało zorganizowane w przestrzeniach wystawienniczych Galerii Kameralnej, Baszty Czarownic w Słupsku oraz Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Całość przedsięwzięcia została dofinansowana środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na 9. edycję biennale wpłynęło 300 zgłoszeń. Jury w składzie: Sebastian Cichocki, Roman Lewandowski, Adam Mazur, Piotr Stasiowski i Edyta Wolska wyłoniło 15 artystów, którzy zostali zakwalifikowani do wystawy. Wernisaż odbył się 5 października 2017 r., natomiast ekspozycja będzie czynna do 10 grudnia 2017 r.

Wyselekcjonowane do wystawy prace unaoczniają – jak się wydaje – dość wyraziście stan i kondycję młodej polskiej sztuki. I chociaż „Rybie Oko" ujawnia w tej prezentacji sporą różnorodność postaw, nie trudno dostrzec spektrum idei i kluczowe wątki spajające twórczość młodych artystów. Intrygujący jest fakt, że poza pracami reflektującymi problematykę egzystencji, zwłaszcza prywatności i intymności, pojawiają się wreszcie realizacje tematyzujące i interpretujące aktualną rzeczywistość społeczną czy też redefiniujące przeszłość i naszą tożsamość. Niezależnie od tego nie brak jednak dzieł w sposób świadomy i formalistyczny odwołujących się do niegdysiejszych estetyk i stylistyk. Ten ostatni przypadek dotyczy nie tylko kontekstu samej sztuki, ale generalnie całej ikonosfery. Młodzi artyści nadal dość często łączą bądź trawestują rozmaite tendencje i środki wyrazu, co sprawia, że twórczość ta pozostaje ciągle wyrazem postmodernistycznego myślenia w kategoriach świata kalejdoskopu. W kontekście formalnym sztuka ta nie stroni ani od abstrakcji ani od figuracji. To, co wydaje się, pewnym znakiem czasu to dominacja tzw. nowych mediów – zwłaszcza wideo oraz fotografii.

Lista nagrodzonych artystów:

 

1. Nagroda Główna Grand Prix w wysokości 25.000 zł. Zdobywca nagrody otrzymał także zaproszenie na miesięczną rezydencję w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce - Grzegorz Stefański.

 

2. Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego w wysokości 9.000 zł. - Agnieszka Antkowiak.

 

3. Nagroda Prezydenta Miasta Słupska w wysokości 1.000 zł. (za projekt realizacji projektu w przestrzeni publicznej miasta Słupsk) - Jana Shostak.

 

4. Nagroda Burmistrza Miasta Ustki w wysokości 3.000 zł - Katarzyna Szymkiewicz.

 

3 wyróżnienia każde w wysokości 1000 zł. ufundowane przez sponsorów:

- Krzysztof Piętka, Kamil Kukla i Magdalena Lazar.

 

Nagroda Dyrektora Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w postaci zaproszenia do indywidualnej wystawy w jednym z trzech salonów wystawienniczych BGSW w roku 2018 - Maciej Szczęśniak & Sara Piotrowska (kolektyw) .