15.09.2022 Zakończyła się tegoroczna edycja "Bezpłatnych spacerów z przewodnikiem po Słupsku"

To już koniec spacerów z cyklu „Bezpłatne spacery z przewodnikiem po mieście”. W środę 14 września Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku przywitało spacerowiczów po raz ostatni.

Przydałoby się zatem podsumowanie...W tym roku Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, podmiot prowadzący Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku zorganizowała 14 spacerów plus jeden dodatkowy w języku rosyjskim.

Czas na liczby….

Łącznie w spacerach wzięło udział ponad 800 osób, średnio 64 osób/spacer, w tym:

Rekordowy spacer zgromadził aż 88 osób, a był to spacer pana Tomasza Częścika Śladami słupskiej gastronomii, niewiele mniej z państwa uczestniczyło w spacerze pana Jana Wilda o słupskiej ortodoksji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spacerów, mieszkańcom i turystom za zaangażowanie i tak liczne uczestnictwo. A nade wszystko dziękujemy naszym wspaniałym prowadzącym, którzy z radością te spacery dla nas poprowadzili.

Dziękujemy:

Miastu Słupsk