Ścieżka rowerowa Pętla Kaszubska

Kolor: czerwony

Długość: 24 km 

Trasa: Jawory - Soszyca

 

Opis przebiegu trasy:

Start: Jawory, gm. Dębnica Kaszubska

0,0 km - skręt w prawo, zjazd na drogę z płyt betonowych w Jaworach

0,18 km - przy dawnej fermie drobiu skręt w lewo i jazda wzdłuż ogrodzenia do drogi polnej

0,48 km - skręt w prawo w drogę polną / po obu stronach drogi strodrzew

2,2 km - wjazd do lasu między Jaworami a Nożynem,

3,00 km - skrzyżowanie dróg pożarowych, przecinamy drogę nr 13, jazda na wprost drogą nr 9

3,1 km - droga z płyt betonowych, po prawej jez. Nożynko

3,9 km - tablica edukacyjna "Na rozstaju dróg" ścieżka edukacyjna "Słonecznikowym Traktem"

5,1 km - skrzyżowanie dróg pożarowych 9 i 14, skręt w prawo w drogę pożarową nr 14

6,0 km - skrzyżowanie dróg leśnych, po lewej słupek bet. 491/492 i początek jez. Trzebież

6,2 km - wyjazd z lasu pod Nożynem, po prawej tablica informacyjna Nadleśnictwa Łupawa, obok domki letniskowe nad jez. Trzebież (Nożyńskie)

7,1 km - przecinamy drogę wojewódzką nr 212 w Nożynie, jazda na wprost pod górkę do miejscowości Osowskie, droga gruntowa, piaszczysta, biegnie wzdłuż lasu

9,2 km - po lewej stronie ambonka myśliwska i linia energetyczna, po prawej linia telefoniczna

10,4 km - skrzyżowanie we wsi Osowskie, skręt w lewo, jazda drogą szutrową utwarszoną

11,1 km - skręt w prawo, po prawej linia wysokiego napięcia, droga leśna gruntowa

12,2 km - słup wysokiego napięcia 315/65, linia energetyczna skręca lekko w prawo

13,2 km - dojazd do skrzyżowania dróg leśnych, skręcamy lekko w prawo pod linią energetyczną

13,5 km - wyjazd z lasu, skręt w lewo w drogę piaszczystą  lekko pod górkę

14,0 km - skrzyżowanie dróg, skręcamy w lewo, na horyzoncie wieś Jerzkowice

14,5 km - wjazd na drogę asfaltową w Jerzkowicach

14,9 km - skręt w prawo, wjazd na drogę przy dawnej kuźni prowadzącej w stronę Zawiatów

15,7 km - skrzyżowanie tras rowerowych, przecinamy dawny nasyp kolejowy

17,5 km - skrzyżowanie w Zawiatach przy ośrodku wpoczynkowym, skręt w prawo wjeżdżamy na następne trasy rowerowe "Na kolejowym szlaku" oraz "Nad Łupawą"

19,5 km - jazda na wprost, skrzyżowanie dróg leśnych, z prawej strony spotykamy pieszy szlak zielony "Krajobrazów Młodoglacjalnych", pokrywający się dalej, aż do Soszycy (8,4 km).

21,5 km - dojazd do powiatowej drogi asfaltowej pod Cerominem, jazda na wprost. W prawo, w kierunku Czarnej Dąbrówki skręca ścieżka "Nad Łupawą"

22,9 km - skrzyżowanie dróg Jasień - Łupawsko. Jazda na wprost, pod kątem prostym przecinamy ścieżkę rowerową "Nasypem kolejowym" oznakowaną kolorem żółtym / łącznik do Jasienia.

24,5 km - miejscowość Łupawsko, Ośrodek Wypoczynkowy, po prawej stronie jez. Jasień

25,0 km - koniec miejscowości Łupawsko, po prawej stronie droga pożarowa nr 5

25,2 km - jazda asfaltem na wprost, w prawo skręca ścieżka rowerowa "Na kolejowym szlaku"

25,7 km - parking leśny, tablica ścieżki przyrodniczej "Szlakiem pięciu jezior"

26,4 km - skrzyżowanie dróg asfaltowych Jasień - Łupawsko - Bytów

27,0 km - skrzyżowanie w miejscowości Soszyca, gm. Parchowo. Koniec trasy na terenie gminy Czarna Dąbrówka. Dalej jazda na wprost drogą asfaltową w kierunku Bytowa, szlak nieoznakowany prowadzi po nasypie kolejowym przez Pomysk, Elbergi, Rzepnicę.

 

Źródło: ulotka informacyjna "Ścieżka rowerowa Pętla Kaszubska" - wydana przez Stowarzyszenie "Nasza Gmina - Nasz Dom" w Czarnej Dąbrówce.