Szlak rowerowy Pętla Chośnicka

Jest to zakwalifikowany jako łatwy  niebieski szlak rowerowy o długości 16,6 km. Większość trasy prowadzi leśnymi duktami. Trasa biegnie z Parchowa wzdłuż drogi wojewódzkiej w kierunku Sulęczyna do Parchowskiego Młyna. W miejscowości Nowy Dwór, w pobliżu Jeziora Mausz odbija na północ do lasów doliny Słupi w kierunku rezerwatu "Jeziorka Chośnickie". Ze względu na ochronę przyrody szlak omija rezerwat i prowadzi do wsi Chośnica, a stamtąd z powrotem do Parchowa lokalną drogą asfaltową.