Szlak Doliny Łupawy

Długość: 68 km

Przebieg: Gardna Wielka – Damno – Poganice – Łupawa – Czarna Dąbrówka

 

Jest to szlak należący do znakowanych szlaków PTTK, które przecinają Zielone Serce Pomorza.

Szlak rozpoczyna się w Gardnie Wielkiej i prowadzi doliną Łupawy, na której znajduje się sześć interesujących elektrowni wodnych. W miejscowościach, przez które przebiega można napotkać też wiele zabytkowych dworów i pałaców oraz kościółków wiejskich. Szlak kończy się w Czarnej Dąbrówce.