Szlak Krajobrazów Młodoglacjalnych

Długość: 147,1 km

Przebieg: Łeba – Czarna Dąbrówka – Miastko

Jest to szlak należący do znakowanych szlaków PTTK, które przecinają Zielone Serce Pomorza.

Stanowi najdłuższy szlak pieszy w województwie pomorskim. Rozpoczyna się przy dworcu w Łebie, biegnie przez tereny Pojezierza Bytowskiego, w okolicach Jeziora Jasień, Jeziora Głębokiego, dalej lasami dolin rzek: Słupi, Kamienicy, Pokrzywnej i Wieprzy, aż do Miastka.