Międzynarodowy Bieg po Plaży

Międzynarodowy Bieg po Plaży jest imprezą, która od 21 lat cieszy się zainteresowaniem nie tylko samych biegaczy, ale i turystów przebywających w czasie zawodów w nadmorskiej miejscowości Jarosławiec – miejscu, gdzie odbywa się bieg.

Ideą organizacji corocznej całodniowej imprezy jest popularyzacja biegania jako prostej formy rekreacji ruchowej zapobiegającej chorobom układu krążenia, propagowanie zdrowego stylu życia oraz promocja walorów turystycznych nadmorskiej Gminy Postomino i miejscowości Jarosławiec. Bieg odbywa się, co do zasady w pierwszy weekend lipca każdego roku nieprzerwanie od 21 lat.

Początki biegu datuje się na rok 1991. Począwszy od IV edycji bieg zyskał rangę międzynarodowego za sprawą pochodzenia startujących zawodników. Corocznie Bieg gromadzi na starcie czołówkę biegaczy polskich i zagranicznych. Z każdym rokiem przybywa entuzjastów tego biegu, czego dowodem są przyznane w latach 2002, 2004, 2006, 2008, 2009 i 2010 Certyfikaty „Złotego Biegu”, Certyfikat Jakości, uznany w roku 2005 oraz Sportowy Sukces Roku 2010. Obserwuje się znaczny wzrost liczby osób biorących udział w biegu.

Bieg jest atrakcyjny ze względu na ciekawą i zróżnicowaną trasę, która począwszy od drogi asfaltowej, przebiega duktem leśnym, następnie plażą na dystansie 7 km w kierunku miejscowości Wicie i z powrotem ścieżką przyrodniczą. Łącznie trasa biegu wynosi 15 km. Dzięki temu biegacze mogą poznawać i doceniać uroki turystyczne Gminy Postomino.

Zwycięzcy otrzymują nagrody finansowe za pierwszych dziesięć miejsc, oddzielnie w kategorii kobiet i mężczyzn. Ponadto nagradzani się zawodnicy w 16 kategoriach wiekowych: K16, M16, K20, M20, K30, M30, K40, M40, K50, M50, K60, M60, K70, M70, K80, M80. Organizator przyznaje też nagrody rzeczowe i puchary dla: najlepszego policjanta, strażaka, pracownika samorządowego, funkcjonariusza Straży Granicznej, najlepszego zawodnika i zawodniczki Gminy Postomino i Powiatu Sławieńskiego, z terenu Pomorza Środkowego i dla najlepszego reprezentanta z Polski.

Organizacja imprezy i nagradzanie wszystkich uczestników jest możliwe dzięki pomocy i przy współpracy z liczną rzeszą sponsorów i fundatorów z całej Polski. Niektórzy z nich są związani z biegiem od pierwszej edycji.

Każdy zawodnik, kończący bieg, bez względu na zajęte miejsce otrzymuje pakiet upominków, m.in. pamiątkowy medal, plecak, koszulkę, buton i suweniry ufundowane przez sponsorów.

Dla zaproszonych gości Organizatorzy zapewniają nocleg i dodatkowe atrakcje, np. kąpiel w kompleksie basenów z podgrzewaną wodą na otwartym powietrzu na terenie Sanatorium „Panorama Morska”, wyjazd na nadmorski połów dorsza do Darłówka czy możliwość skorzystania z tzw. „Ogródka VIP”.

Biegowi po Plaży towarzyszą:

1.       Ogólnopolskie Biegi Młodzieżowe „Powitanie Lata”,

2.       Bieg Samorządowy „Bursztyn Jarosławca” dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i ich zastępców,

3.       Imprezy kulturalne, m.in. koncerty gwiazd, tj. np. zespołów „2 plus 1”, Sumptuastic.

Zamysłem Organizatorów jest, aby każdy Bieg po Plaży zapraszać znanych olimpijczyków – propagatorów biegania. Dotychczas gośćmi biegu byli m.in.: Bogusław Mamiński, Kazimierz Adach, Jan Huruk, Zenona Baniewicz, Danuta Waniek, Władysław Komar, Henryk Paskal, Marian Sypniewski, Sebastian Chmara. Gościem Honorowym XX Międzynarodowego Biegu po Plaży była Irena Szewińska, zaś XXI – Zbigniew Buczkowski.

Bieg jest finansowany ze środków własnych oraz uzyskanych na podstawie umów sponsorskich. Wkład własny to ok. 30% kosztów całego przedsięwzięcia. Koszty są pokrywane ze środków pochodzących od sponsorów to ok. 50%, a reszta jest pokrywana z dotacji.

W pierwszy weekend lipca (w terminie rozgrywania biegu) zauważa się wzrost liczby turystów odwiedzających nadmorską miejscowość Jarosławiec. Zawodnicy, którzy zamierzają wziąć udział w biegu przyjeżdżają zwykle ze swoimi rodzinami, znajomymi.

Z racji tego, że bieg ma charakter międzynarodowy produkt ten jako wydarzenie spełnia główne założenia Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki, jakim jest poprawa międzynarodowej rozpoznawalności Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów.

Bieg jest organizowany przy współpracy Urzędu Gminy w Postominie z Centrum Kultury i Sportu w Postominie. Współorganizatorami są m.in.: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Starostwo Powiatowe w Sławnie oraz liczni przedsiębiorcy prywatni. Organizacja biegu jest zależna w znacznej mierze od współpracy ze sponsorami, którzy fundują materiały biegowe i suweniry dla biegaczy.

Bieg ma charakter otwarty, międzynarodowy. Grupą docelową są aktywni biegacze, którzy mają ukończone min. 16 lat, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. W ostatnich latach w biegu brała udział czołówka biegaczy z Polski, Ukrainy, Białorusi.

Produkt promowany jest przez media lokalne i ogólnopolskie, m.in. Radio Koszalin, „Głos Koszaliński”, „Wspólnota”, Telewizję TV Szczecin, Program III Polskiego Radia, Telewizję Polsat oraz przez portale MaratonyPolskie.pl, psb-biegi.com oraz www.postomino.pl; Każdego roku kilka miesięcy przed datą biegu drukowane są regulaminy biegu głównego i biegu samorządowego oraz sponsorów. Tym samym informacja o Biegu po Plaży dociera do szerokiej rzeszy odbiorców. Regulaminy biegów są dostępne także na biegowych portalach internetowych, dzięki czemu trafiają do docelowej grupy odbiorczej, jakimi są biegacze.