Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie jest obecnie najnowocześniejszą placówką typu skansenowskiego w Polsce. Od maja 2012 roku muzeum oferuje możliwość zwiedzania 13 pieczołowicie zrewitalizowanych zabytkowych obiektów budownictwa wiejskiego wzniesionych w konstrukcji szkieletowej, znajdujących się w samym środku „żyjącej” wsi.

Elektrownie wodne doliny Słupi

Elektrownie wodne doliny Słupi

Elektrownie wodne stanowią jedną z największych atrakcji turystycznych regionu i tworzą unikalny w skali europejskiej system hydrotechniczny. Szlak Najstarszych Elektrowni Wodnych w Parku Krajobrazowym Dolina Słupi obejmuje zespoły w Soszycy (elektrownia Struga), Gałąźni Małej, Konradowie (elektrownia Strzegomino), Krzyni oraz Skarszewie Dolnym. Każda z nich stanowi zabytek techniki...

Zamek Bytowski

Zamek Bytowski

Dzieje ziemi bytowskiej są nierozerwalnie związane z dramatycznymi losami całego Pomorza. W XII wieku ziemia bytowska wchodziła w skład odrębnego księstwa sławieńsko-słupskiego. W początkach XIII wieku wschodnia część księstwa wraz z ziemią bytowską przeszła pod zwierzchnictwo książąt władających Pomorzem Gdańskim ...

Dawne obiekty i urządzenia

Dawne obiekty i urządzenia

Wiatraki - na Pomorzu Środkowym nie ma już ani jednego czynnego wiatraka, ostatni istniejący znajdował się w miejscowości Kowalewiczki. Jego stan był bardzo zły. Został zinwentaryzowany, rozebrany i przewieziony do Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Planowane jest jego ponowne usytuowanie w miejscowości Czysta niedaleko Gardny Wielkiej gdzie etnografowie mają zamiar odtworzyć słowińską wieś rolniczą ...

Pałac w Biesowicach (gm. Kępice)

Pałac w Biesowicach (gm. Kępice)

Pałac wybudował ród von Zitzewitz w drugiej połowie XIX wieku. Przebudowa jaka miała miejsce w XX wieku sprawiła, że dzisiaj posiada on cechy neogotyckie i klasycystyczne. Składa się on z dwukondygnacyjnego budynku głównego i dwóch przybudówek ...

Mauzoleum w Biesowicach (gm. Kępice)

Mauzoleum w Biesowicach (gm. Kępice)

Jest to pomnik w formie glorietty znajdujący się w parku leśnym na jednym ze wzgórz okalających Biesowice. Został ufundowany w latach 20 – tych XX wieku przez Ernsta von Zitzewitz. Jest to budowla z białego wapienia z szesnastoma kolumnami, na każdej z nich znajduje się jedno, dwa, bądź trzy nazwiska mieszkańców ...

Muzeum Zachodnio-Kaszubskie na Zamku

Muzeum Zachodnio-Kaszubskie na Zamku

Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie zostało utworzone staraniem władz powiatowych w styczniu 1972 roku. Powołana do życia placówka przejęła gromadzone od kilku lat przez Społeczny Komitet Organizacyjny zabytki z terenu Kaszub Bytowskich, które stały się zalążkiem zbiorów. W muzeum funkcjonują dwa działy: etnograficzny i artystyczno-historyczny ...

mapa