Mauzoleum w Biesowicach (gm. Kępice)

Jest to pomnik w formie glorietty znajdujący się w parku leśnym na jednym ze wzgórz okalających Biesowice. Został ufundowany w latach 20 – tych XX wieku przez Ernsta von Zitzewitz.

Jest to budowla z białego wapienia z szesnastoma kolumnami, na każdej z nich znajduje się jedno, dwa, bądź trzy nazwiska mieszkańców miejscowości poległych podczas I wojny światowej, którym pomnik jest poświęcony.

Do końca wojny na postumencie zajmującym centralne miejsce pomnika była postać naturalnej wielkości figura niemieckiego żołnierza, odlana z brązu, który klęczał na jednym kolanie i ręką podtrzymywał koniec bandaża, którym owinięta była jego głowa.