Dęby Papieskie

Dęby Papieskie

Ze względu na swe rozmiary i długowieczność dąb od najdawniejszych czasów uznawany był za drzewo święte. Z okazji swojego jubileuszu ponad 300 leśników ze wszystkich Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce (RDLP) udało się na pielgrzymkę do Watykanu zabierając ze sobą żołędzie z najstarszego w Polsce dębu „Chrobry”, które ówczesny Papież Jan Paweł II pobłogosławił.