Torfowisko Potoczek

Leśno – torfowiskowy rezerwat przyrody znajdujący się w małej dolinie otoczonej wzniesieniami morenowymi w gminie Kępice (obręb Obłęże). Utworzono go w 1982 roku. Ma powierzchnię 15,24 ha. Głównym obiektem podlegającym ochronie jest bór bagienny ( pow. 3,86 ha) oraz zbiorowiska leśnych torfowisk. Można znaleźć tu także zbiorowiska wielu chronionych roślin, m.in. listery sercowatej, bagna zwyczajnego i paprotki zwyczajnej. Jest ostoją zwierzyny płowej i czarnej.