Ścieżka ekologiczno - edukacyjna w Warcinie

Trasa biegnie wokół pałacu, parku i ogrodu botanicznego w Warcinie. Długość ścieżki to 2,8 km. Znajdują się na niej 22 tablice edukacyjne dotyczące różnorodności zbiorowisk leśnych, złożoności zachodzących w nich procesów, roli wody w lesie czy zmian w krajobrazie, etc. Przejście całości trasy zajmuje ok. 2 godzin. Na trasie znajdują się także miejsca gdzie strudzony wędrowiec może odpocząć. Ścieżka zaczyna się i kończy w miejscach wyznaczonych do biwakowania z zadaszonymi stołami, miejscem do grillowania i parkingiem.