16.06.2019III Festiwal Zespołów Folklorystycznych

Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się

Głównym organizatorem Festiwalu jest Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku - przy wsparciu powiatu słupskiego i miasta Słupska oraz Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje 2019. Impreza skierowana jest do wszystkich zainteresowanych, bez żadnych ograniczeń, w tym do: mieszkańców powiatu słupskiego i Słupska, Kaszubów, przedstawicieli mniejszości ukraińskiej i niemieckiej zamieszkujących ziemię słupską oraz turystów wypoczywających nad Bałtykiem, zwłaszcza w pobliskiej Ustce. Wstęp na prezentacje festiwalowe jest wolny!

Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska” ma za zadanie kultywowanie i upowszechnianie dorobku niematerialnego dziedzictwa kulturowego polskiej wsi, propagowanie tradycji ludowych i folkloru. Jego głównym celem jest prezentacja i ocena dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych biorących udział w imprezie. Zamiarem organizatorów jest kolejne przybliżanie szerokiej grupie odbiorców piękna zawartego w śpiewie, tańcu i muzyce ludowej oraz stworzenie zespołom uczestniczącym w Festiwalu płaszczyzny do konfrontacji dokonań artystycznych, wymiany doświadczeń i integracji.

W ramach wydarzenia oprócz prezentacji scenicznych zorganizowane zostaną także inne przedsięwzięcia, w tym kiermasz kół gospodyń wiejskich powiatu słupskiego z wyrobami kuchni regionalnej, prezentacje twórczości: rzeźbiarzy, malarzy i rękodzielników ludowych oraz warsztaty rzeźbiarstwa, kowalskie, ceramiczne, wikliniarskie i inne.

Festiwal poprzedzi msza święta w kościele Mariackim w Słupsku o godz. 10:00 z udziałem zespołów folklorystycznych zaproszonych do uczestnictwa w imprezie. Następnie barwny korowód przemaszeruje ulicami miasta – obok Herbaciarni, z towarzyszeniem orkiestry dętej, do Parku Kultury, Sportu i Rekreacji w Słupsku, gdzie w godz. od 11:30 do 17:00 przeprowadzone zostaną prezentacje festiwalowe.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!


Park Kultury, Sportu i Rekreacji

Słupsk

wróć