26.10.2017Iwan Karamazow zwraca bilet (v2)- monodram Michała Studzińskiego

Na motywach "Braci Karamazow" i "Biesów" Fiodora Dostojewskiego. Reżyseria: Stanisław Miedziewski, wykonanie Michał Studziński. Wersja 2 monodramu.  
Herezjarcha Karamazow nie godzi się na sposób, w jaki Bóg urządził świat. Nic do Niego nie ma osobiście, nie odrzuca go - kwestionuje jedynie Jego plan. Stawia odwieczne pytania o naturę dobra i zła, o konieczność ponoszenia ofiar w imię harmonii. Za główną oś zła i dowód na złe urządzenie świata, Iwan uważa zjawisko cierpienia dzieci.  

W XXI wieku egzystencjalne dylematy Dostojewskiego nie tracą na aktualności, a kolejne pokolenia wciąż mogą przejrzeć się w jego prozie jak w zwierciadle; nie krzywym, wręcz przeciwnie - krystalicznie, bezlitośnie czystym...  

Bilety:   normalny 20, ulgowy 10 zł

Zdjęcie użytkownika Teatr Rondo.


Teatr Rondo,
ul. Niedziałkowskiego 5a
76-200 Słupsk

wróć