04.12.2021KONCERT JUBILEUSZOWY z okazji 10-lecia działalności chóru Pasjonata

Chór Pasjonata powstał w październiku 2010 r. i działa po dziś dzień pod kierownictwem Pani Lilianny Zdolińskiej.

4 grudnia o godzinie 16:00 w Sali Teatralnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach odbędzie się KONCERT JUBILEUSZOWY z okazji 10-lecia działalności chóru.

WSTĘP WOLNY!

UWAGA: wydarzenie jest organizowane zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi.


CHÓR PASJONATA systematycznie rozszerza swój repertuar. Wykonuje utwory religijne, patriotyczne, kolędy i utwory rozrywkowe. Uczestniczył w oprawie muzycznej mszy św. Z okazji beatyfikacji Ojca św. Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa w Słupsku. Chór uczestniczy również w oprawach muzycznych uroczystości religijnych oraz uroczystościach na rzecz środowiska lokalnego.


Pani Lilianna Zdolińska jest założycielem i dyrygentem chóru Pasjonata. Poza tym jest założycielem i dyrektorem artystycznym dziecięco-młodzieżowgo chóru Fantazja. Prowadzi również chóry Państwowej Szkoly Muzycznej I i II stopnia w Słupsku. Z prowadzonymi chórami zdobywa najwyższe nagrody w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach chóralnych.

Od wielu lat systematycznie współpracuje z Polską Filharmonią Sinfonia Baltica w słupsku, przygotowując chóry do wykonania wielkich dzieł wokalno-instrumentalnych. Jest współorganizatorem koncertów charytatywnych na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego. Jest dyrektorem artystycznym Oddziału Słupskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Jest jurorem w wielu konkursach wokalnych.Za swoją działalność artystyczną i pedagogiczną została wielokrotnie nagrodzona i odznaczona najwyższymi odznaczeniami państwowymi.


wróć