20.09.2020Konkurs na "Najpiękniejszy chleb i wieniec dożynkowy 2020"

Zgłoszenie udziału w konkursach nastąpi poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie  jej do 10.09.2020 r. do siedziby Organizatora:

Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie, ul. Szkolna 2b, 76-230 Potęgowo.Warunkiem udziału w konkursach jest dostarczenie prac konkursowych do Kościoła w Potęgowie 20 września 2020 r. do godziny 11.00.Konkursy zostaną rozstrzygnięte po uroczystej Mszy Świętej Dożynkowej w dniu 20 września 2020 r. w Potęgowie, która rozpocznie się o godz. 12.30


Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie,ul.

Szkolna 2b

wróć