20.04.2018Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej

Zapraszamy do udziału w VII Powiatowym Przeglądzie Poezji Śpiewanej, który odbędzie się 20 kwietnia 2018 roku (piątek) w sali widowiskowej Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy przy ul. Witosa 11. 

Cele przeglądu:
1. Promowanie i propagowanie piosenki poetyckiej o wysokich walorach artystycznych. 
2. Promowanie młodych talentów i inspiracja do poszukiwań artystycznych. 
3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej u młodych wykonawców i odbiorców piosenki poetyckiej. 
4. Konfrontacja dokonań twórczych.
5. Rozwój twórczości literackiej i muzycznej.
6. Zachęcenie do śpiewania poezji lokalnych twórców.
7. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego.

Uczestnikami Przeglądu mogą być soliści i zespoły wokalne. Wiek uczestników: od 13 do 26 lat. Z udziału w Przeglądzie wyłączony jest ubiegłoroczny laureat Nagrody Głównej, który bierze udział w pracach jury.

Szczegółowych informacji udziela: Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego, ulica Szarych Szeregów 14B w Słupsku, tel. 59 844 57 58, e-mall: biuro@cer.slupsk.plwww.cer.slupsk.pl.


Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy

ul. Witosa 13

wróć