19.01.2018Wystawa "Pejzaże Antropocenu"

Znalezione obrazy dla zapytania pejzaże antropocenu

PEJZAŻE ANTROPOCENU

Natalia Bażowska
Sławomir Brzoska
Magdalena Lazar & Marcin Pazera
Diana Lelonek
Katarzyna Lembryk
Agnieszka Mastalerz
Marek Rachwalik

kurator: Roman Lewandowski

Wernisaż:
18.01.2018 / g. 18.00

spotkanie i rozmowa z artystami biorącymi udział w wystawie
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce // wstęp wolny
Moderator: ad. dr Roman Lewandowski

Wystawa:
19.01 – 30.03.2018

Galeria Kameralna / ul. Partyzantów 31a / Słupsk
Baszta Czarownic
 / al. F. Nullo 8 / Słupsk
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce / 
ul. Zaruskiego 1a

Projekt wystawienniczy poświęcony jest problematyce oddziaływania człowieka na środowisko naturalne, które w rezultacie kulturowych aneksji i ingerencji uległo stopniowej i nieodwracalnej degradacji. Stabilne warunki klimatyczne, a zwłaszcza występowanie stałej temperatury na przestrzeni minionych 12 tys. lat było czynnikiem sprzyjającym rozwojowi rolnictwa i osiedlaniu się wędrownych społeczności. Constans ten został jednak podważony w XVII w., kiedy kultura Zachodu w ramach rewolucji naukowej wypracowała paradygmat tzw. „podboju natury”, który wsparły m.in. takie autorytety filozoficzne, jak Francis Bacon, dowodzący, że natura została stworzona przez Boga, a następnie udostępniona ludziom „dla ulżenia ich potrzebom”. Zwieńczeniem tego stanowiska stała się zapoczątkowana w XVIII w. rewolucja przemysłowa, która przyczyniła się do nieodwracalnego skonfliktowania człowieka ze środowiskiem naturalnym. Ostatnia, trwająca bez mała 2,5 miliona lat epoka geologiczna – w konsekwencji zaistnienia cywilizacji industrialnej – w minionym stuleciu dobiegła kresu. Nową fazę w dziejach Ziemi geologowie zdefiniowali jako tzw. antropocen, nazywany niekiedy Nową Ludzką Epoką. Przeobrażenia te stały się także tematem zarówno wielu dzieł literackich (począwszy od Karola Dickensa, Emila Zoli i Henry’ego Davida Thoreau, a skończywszy na Annie Dillard czy Oldze Tokarczuk) jak i podejmowane są w sztukach wizualnych, które jednocześnie uwidaczniają specyfikę artysty obserwującego zmieniającą się naturę (Turner, Monet), jak i podmiotu instrumentalnie ingerującego w świat fauny oraz flory (Michael Heizer, Damien Hirst). Symptomatyczny jest fakt, że znacząca część tych egzemplifikacji dowodzi zarówno oswojenia czy nawet zauroczenia zmianami klimatycznymi, jak i coraz częściej mamy do czynienia ze sztuką w sposób krytyczny podejmującą refleksję nad degradacją środowiska naturalnego i stymulującą zmianę myślenia o naszym byciu w świecie. Wystawa „Pejzaże antropocenu” ma stanowić próbę opisania tego zjawiska.


Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej

Baszta Czarownic, ul. F. Nullo 8, Słupsk
Galeria Kameralna, ul. Partyzantów 31a, Słupsk
Centrum Aktywności Twórczej, ul. gen. Zaruskiego 1a, Ustka

wróć