23.03.2018XV OKRĘGOWY KONKURS FILMOWY „X MUZA”

 

 

1. Organizatorem konkursu jest kino Rejs Słupskiego Ośrodka Kultury.

2. Konkurs odbędzie się w kinie Rejs i będzie się składał z dwóch etapów:

• etap 1: eliminacje - 28 marca 2018 o godz. 10.00 - test pisemny z historii kina polskiego i światowego;
• etap 2: finał - 11 kwietnia 2018 o godz. 13.00 - finał o charakterze turniejowym z udziałem publiczności - trzy najlepsze drużyny wyłonione w eliminacjach odpowiadać będą na pytania z zakresu historii kina polskiego i światowego (przewiduje się sześć konkurencji finałowych: alfabet, biografie, fragmenty filmowe, kalambury, fragmenty muzyczne, rozbójnik).

3. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół ponadpodstawowych z regionu słupskiego z ważną legitymacją szkolną.

4. Każda szkoła ma prawo zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 dwuosobowe drużyny. Zgłoszenie większej ilości zespołów wymaga zgody Organizatora.

5. Pierwszy etap Konkursu oceniać będzie jury złożone z instruktorów Działu Edukacji Filmowej, w drugim etapie przewodniczącym jury będzie dr Janusz Bohdziewicz z Akademii Pomorskiej w Słupsku.

6. Wypełnione Karty zgłoszeń prosimy dostarczyć do kina Rejs (al. 3 Maja 22, 76-200 Słupsk) do dnia 23 marca 2018. Zgłoszenia można również przesyłać na adres e-mailowy: kinorejs@sok.slupsk.pl zamieszczając w temacie wiadomości dopisek „zgłoszenie - X MUZA”.

7. Organizator przyzna nagrody rzeczowe trzem finałowym drużynom, a zwycięskiej drużynie akredytacje wraz z wyżywieniem i noclegami na festiwal Ińskie Lato Filmowe*.

 


Kino Rejs Słupskiego Ośrodka Kultury

al. 3-go Maja 22 

76-200 Słupsk

wróć