Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”

Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”

Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” został utworzony w 1981 roku i jest jednym z najstarszych Parków Krajobrazowych w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 37 040 ha i wraz z otuliną (83170 ha) obejmuje obszar środkowego brzegu rzeki Słupia i jej zlewni od miejscowości Soszyca do drogi Krępa-Łosino.

Pobierz pliki gpx